วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การทำ Recovery ussernam password Switch LINKSYS

การทำ Recovery ussernam password SW LINKSYS 
รุ่น SRW2016, SRW2024, SRW2048, SRW224G4, SRW248G4, และรุ่นอื่น ๆ


1. ใช้ Hyperterminal  ตั้งค่า  38400 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, no flow control.

2. เมื่อติดต่อกับ SW Linksys ได้แล้ว ให้ทำการถอดปลั๊ก หรือปิดสวิทซ์ แล้ว เสียบปลั๊กใหม่ หรือ
    เปิดเครื่องใหม่

3. ขณะเครื่องกำลัง Reboot ให้กดปุ่ม  ESC  หนึ่งครั้ง  ไม่ต้องกดค้างไว้4 .  ใส่เลข 3 แล้วกด Enter
Startup Menu

              [1]  Download Software
[2]  Erase Flash File
[3]  Password Recovery Procedure
[4]  Enter Diagnostic Mode
[5]  Set Terminal Baud-Rate
[6]  Back
 Enter your choice or press 'ESC' to exit:
Current password will be ignored!
==== Press Enter To Continue ====
5. ถอดปลั๊กไฟ หรือปิดสวิทช์  แล้ว ทำการเสียบปลั๊กใหม่  หรือเปิดสวิทช์ใหม่อีกครั้ง

6. พิมพ์ Username:  admin   Password ไม่ต้องใส่   กดปุ่ม ESC

7. เลื่อนคีย์ลูกศรมาทางขวามือ ที่ Execute  แล้วกด Enter 2 ครั้ง ก็จะปรากฏ menu parameter ต่าง ๆ


 


8.เลือก 1.System Configuration Menu โดยใช้คีย์ลูกศร แล้วกด ENTER


 
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

INTERNET CAT เสีย ใช้งานไม่ได้

งานเข้าครับท่าน ตรวจเช็ค
PORT DSLAM UP ปกติ ไม่มี loss
เช็ค Autentition login ปกติ
เช็ค User name login 1 sesion
เช็ค กันฟ้า ปกติ ตลับสาย ปกติ
ใช้ Note BOOK ที่เตรียมไป เรียก INTERNETได้ปกติ
ต่อเข้าเครื่องลูกค้า เรียก IE ประมาณ 15 นาที ยังใช้งานไม่ได้
พอดี ติดโปรแกรม MoZilla Firefox ลงที่เครื่องลูกค้า สามารถเรียก INTERNET ได้ทันที

สรุป IE ของลูกค้ามีปัญหา แก้ไขโดยการ Uninstall แล้ว down load มาลงใหม่ และ Update


จบปัญหา ลูกค้า HAPPY ช่างซ่อมมีความสุข

ความรู้เกี่ยวกับ LINE ADSL

SNR Margin กับ Noise Margin และ line Attenuation
ค่าพวกนี้เอาไว้ตรวจสอบสัญญาณ ADSL
- Noise margin หรือค่าความเข้มของสัญญาณ จะต้องมีค่ามากกว่า 10 ทั้งupstream/Downstream
- Attenuation (dB) คือ ค่าสัญญาณรบกวนภายในสาย ไม่ควรจะเกิน 50dB ทั้ง local และ remote
- SNR Margin (dB) คือ ค่าความเข้มของสัญญาณ ไม่ควรจะต่ำกว่า 10dB ทั้ง local และ remote
ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าค่าเท่าไรถึงจะดี


ค่า upload , download หน่วยเป็น dB
SNR >= 10 (มากเท่าไหร่ยิ่งดี)
Line Atten =< 50 (ยิ่งน้อยยิ่งดี) ปัจจัยอื่นๆ เช่น Error ในสาย , Noise , การเดินสาย เป็นต้น
SNR Margin 5db or below =bad,no sync/intermittent sync
8db-13db = average - and no sync issues
14db-22db = very good
23db-28db = excellent
29db-35db = rare, can throw a rock at co/remote
Line Attenuation
ต่ำกว่า 20 = rare, great copper lines, close to co/remote
20-30 = excellent
30-40 = very good
40-60 = average
60-65 = poor 65 and above will have issues

ในกรณีที่มีค่า SNR Margin ต่ำ หรือมี Line Attenuation สูง ให้พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ 1. เดินสายโทรศัพท์ตามทางสายไฟบ้านหรือไม่ สายไฟแรงสูงที่อยู่ใกล้ๆ จะส่งผลให้เกิดสัญญาณรบกวน ( Noise) มากขึ้น 2. สายโทรศัพท์มาตรฐานหรือไม่ สายโทรศัพท์ที่ไม่ได้มาตรฐาน (เส้นลวดอาจมีขนาดเล็ก) จะทำให้การค่าความต้านทานสูงขึ้นและ Line Attenuation จะมีมากขึ้น 3. อุปกรณ์ต่อพ่วงของโทรศัพท์ เช่น POTS Splitter Micro filter โทรศัพท์ต่อพ่วง มีผลกระทบต่อทั้ง 2 ปัจจัย ยิ่งมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมาก ก็จะเกิดสัญญาณรบกวนและ Line Attenuation จะมีค่ามากขึ้น 4. เช็คจุดที่มีการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ ว่ามีการขันสายยึดแน่นเรียบร้อยหรือไม่ คำสั่งที่ใช้ดูค่า margin และ attenuation ในเร้าเตอร์ cisco show dsl interface ATM <ตัวเลข interface เช่น 0,1>ที่มา : http://phoenixgt.blogspot.com/2008/07/snr-margin-noise-margin-line.html

..

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

การใช้ROUTER CISCO 1800 ทำ Authen PPoE แบบมี IP Dynamic

service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname (ชื่อผู้ใช้บริการ)
boot-start-markerboot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configureno mmi pvcmmi snmp-timeout 180
ip subnet-zeroip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp pool (ชื่อผู้ใช้บริการ)
network 192.168.1.0 255.255.255.0 (IP client)
default-router 192.168.1.254 (gateway client)
dns-server 61.19.245.245 61.19.245.246 202.129.27.135 (DNS ISP)
lease infinite
no ip domain lookup
ip name-server 61.19.245.246 (DNS ISP)
ip name-server 202.129.27.135 (DNS ISP)
virtual-profile if-neededvpdn-group 1
interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 secondary
ip address 110.77.139.177 255.255.255.248 (IP dynamaic)
ip nat inside
duplex auto speed auto
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
no fair-queue
clockrate 2000000
interface Dialer1
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452 dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication pap chap callin
ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxx(username จาก ISP)
ppp chap password 0 xxxxxxxx(password จาก ISP)
ppp pap sent-username (username จาก ISP) password 0 (password จาก ISP)
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
ip nat inside source list 20 interface Dialer1 overload
access-list 20 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit!control-plane
line con 0 logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
login local
scheduler allocate 20000 1000
end

สามารถใช้งานได้เลย

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

การconfig cisco 800 series วงจร MPLS

no aaa new-model

ip subnet-zero

!

!

ip audit po max-events 100

no ftp-server write-enable

!

!

!

!

no crypto isakmp enable

!

bridge irb

!

!

interface Ethernet0

description ### LAN CE ###

ip address 172.17.77.254 255.255.255.0

load-interval 30

hold-queue 100 out

no shut

interface ATM0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

dsl operating-mode auto

no shut

interface ATM0.1 point-to-point

bridge-group 1

pvc 0/35

oam-pvc manage

oam retry 35 5 1

encapsulation aal5snap

no shut

!

interface BVI1

description ### WAN CAT ###

ip address 10.128.1.54 255.255.255.252

no shut

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.1.53

ip http server

no ip http secure-server

!

!

!

control-plane

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

banner motd ^C CETTELECOM CHUMPHON BDI095741 ^C

!

line con 0

no modem enable

transport preferred all

transport output all

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 30 0

login local

transport preferred all

transport input all

transport output all

!

scheduler max-task-time 5000

!

end

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

การSET_IP_PHONE

วิธีการ Set เครื่องโทรศัพท์ IP Phone
LOCAL - NO ACK
SET(*) - RESTART(#)
1.กด *
2.ใส่ Password : 147*
3.กด # ให้หน้าจอเป็น (REMODE) - CHANGE(#)
4.กด Hold/Save
5.กด + ตรงปุ่ม Volume
เลื่อน Menu ระหว่าง – กับ + ที่ปุ่ม Volume
6.ให้ Set ค่า Parameter จำนวน 4 ค่า ดังนี้ ( การใส่ .(dot) ให้กดปุ่ม *)
6.1.MFIM IP ADDRESS(DOT:*) ให้ตั้งค่าเป็น 202.129.12.13 เท่านั้น แล้วกด Hold/Save
6.2.ROUTER IP ADDRESS(DOT:*) ให้ตั้งค่าเป็น Gate Way ที่ใช้งาน แล้วกด Hold/Save
6.3.PHONE NET MASK (DOT:*) ให้ตั้งค่าเป็น Sub Net Mask ที่ใช้งาน แล้วกด Hold/Save
6.4.PHONE IP ADDRESS(DOT:*) ให้ตั้งค่า IP ADDRESS ที่ใช้งาน แล้วกด Hold/Save
7.เรียบร้อยแล้วให้กด ปุ่ม Speaker เพื่อทำการ Reboot

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

คำสั่ง DOS ในการเช็คNETWORK

> ipconfig ... Show information.
> ipconfig /all ... Show detailed information
> ipconfig /renew ... renew all adapaters
> ipconfig /renew EL* ... renew adapters named EL....
> ipconfig /release *ELINK?21* ... release all matching adapters,
eg. ELINK-21, myELELINKi21adapter.
Options
/? Display this help message.
/all Display full configuration information.
/release Release the IP address for the specified adapter.
/renew Renew the IP address for the specified adapter.
/flushdns Purges the DNS Resolver cache.
/registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
/displaydns Display the contents of the DNS Resolver Cache.
/showclassid Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
/setclassid Modifies the dhcp class id.


แค่นี้ก็พอมั้ง

มี ping [ip or name]
มี tracert [ip] ไว้ trace ว่าถ้าจะติดต่อไป ip ดังกล่าว จะผ่าน gateway หรือ router ใดบ้าง
มี finger
Displays information about a user on a specified system running the
Finger service. Output varies based on the remote system.

FINGER [-l] [user]@host [...]

มี netstat ตัวนี้คล้ายกับ netstat บนลีนุก
Displays protocol statistics and current TCP/IP network connections.

NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p proto] [-r] [interval]

-a Displays all connections and listening ports.
-e Displays Ethernet statistics. This may be combined with the -s
option.
-n Displays addresses and port numbers in numerical form.
-p proto Shows connections for the protocol specified by proto; proto
may be TCP or UDP. If used with the -s option to display
per-protocol statistics, proto may be TCP, UDP, or IP.
-r Displays the routing table.
-s Displays per-protocol statistics. By default, statistics are
shown for TCP, UDP and IP; the -p option may be used to specify
a subset of the default.
interval Redisplays selected statistics, pausing interval seconds
between each display. Press CTRL+C to stop redisplaying
statistics. If omitted, netstat will print the current
configuration information once.

มี arp อันนี้เผื่ออยากรู้ว่าเครื่อง ip นั้นๆมี MAC-Address อะไร
Displays and modifies the IP-to-Physical address translation tables used by
address resolution protocol (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr]

-a Displays current ARP entries by interrogating the current
protocol data. If inet_addr is specified, the IP and Physical
addresses for only the specified computer are displayed. If
more than one network interface uses ARP, entries for each ARP
table are displayed.
-g Same as -a.
inet_addr Specifies an internet address.
-N if_addr Displays the ARP entries for the network interface specified
by if_addr.
-d Deletes the host specified by inet_addr. inet_addr may be
wildcarded with * to delete all hosts.
-s Adds the host and associates the Internet address inet_addr
with the Physical address eth_addr. The Physical address is
given as 6 hexadecimal bytes separated by hyphens. The entry
is permanent.
eth_addr Specifies a physical address.
if_addr If present, this specifies the Internet address of the
interface whose address translation table should be modified.
If not present, the first applicable interface will be used.
Example:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Adds a static entry.
> arp -a .... Displays the arp table.


แค่นี้ก่อง

เมื่อ: 11 ธันวาคม 2006, 14:33:14
--------------------------------------------------------------------------------
telnet ,ftp

พื้นฐานงะ สำหรับพวกนี้สำหรับ client ติดต่อ ไป server นะ
สำหรับ server ไม่รู้คำสั่งบน dos เหมือนกัน
รู้แต่ต้องลง IIS แล้วเซ็ทเอาจาก control panel
ถึงจะรันพวก telnet server ,ftp server ได้หรือไม่ก็ใช้โปรแกรมเสริมที่ต้องโหลดเอง